Mezua ezin baduzu ondo ikusi, egin klik hemen

Si no ve correctamente este e-mail, pinche aquí

  http://www.unescoetxea.org/irudiak/1Min_agua_icoesp.jpg Castellano>>> .

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_EcosistemasEuskadi_eus.jpg

 

Oinarrizko ikastaroa sarean (5. Edizioa)

Ekosistemen Zerbitzuak eta Giza Ongizatea Euskadin

 

SARRERA

 

Ba al dakizu zein zerbitzu ematen dizkiguten ekosistemek? Zenbateraino gaude haien mende eta nola murritz dezakegu mendekotasun hori? Zer-nolako banaketa dute Euskadin? Nola laguntzen digute etorkizun iraunkorragoa lortzeko lurraldeari buruzko erabakiak hartzen? Ba al zenekien Euskadi nazioartean aitzindaria dela bere politiketan ekosistemen zerbitzuen kontzeptua aplikatzeari dagokionez?

 

Galdera horien erantzunak eta are gehiago aurkituko dituzu “Ekosistemen Zerbitzuak eta Giza Ongizatea Euskadin” izeneko oinarrizko sareko ikastaroaren (*) edizio berri honetan. Ikastaro horren helburua da ekosistemen zerbitzuen kontzeptua hurbiltzea eta Euskadiko ebaluazio azpi-globalaren ezaugarri nagusiak ezagutaraztea. Sareko edukiez gain, aurrez aurreko jardunaldi-tailer bat ere egingo da.

 

Ikastaroa interesa duten eragileentzat pentsatua dago; besteak beste, irakasleentzat, administrazio publikoetako zein enpresa pribatuetako ingurumen-teknikarientzat, interpretazio-zentroetako begiraleentzat, irakasleentzat eta abarrentzat. Ikastaroan, ekosistemen zerbitzuei buruzko hastapenak eta kontzeptu horrek politika publikoetan dituen aplikazioak ikasiko dituzte.

 

Kurtsoa bai euskaraz bai erdaraz egin ahal izango da.

 

(*) Aurtengo azaroan, Euskadiko ekosistemen zerbitzuei eta giza ongizateari buruzko ikastaro aurreratu bat eskainiko da lehen aldiz.

 

 

EZAUGARRI OROKORRAK

 

- Maila: oinarrizkoa.

- Gehieneko ikasle kopurua: 30.

- Hizkuntza: gaztelania edo euskeraz.

- Modalitatea: sarekoa (moodle plataforma) gehi aurrez aurreko jardunaldi-tailerra (hautazkoa).

- Iraupena: urriaren 13tik 31era. Ikastaroa osatzeko guztira 15 ordu beharko direla aurreikusten da.

- Aurrez aurreko jardunaldia: urriaren 26an, 16:30etik 19:00etara, Bizkaia Aretoan (Abandoibarra etorbidea 3, Bilbo).

- Izen-ematea: urriaren 4ra arte. Plazak baino izen-emate gehiago egonez gero, antolatzaileek ikastaroaren helburuetara hobeto egokitzen diren profilak aukeratuko ditu.

- Kostua: 10€  (plaza baieztatu eta gero kontu zenbakia emango da ordainketa egiteko).

 

 

EDUKIAK ETA METODOLOGIA

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

IZEN-EMATEA

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_formulario2.png 

 

 

 

Informazio gehiago:

Nekane Viota

n.viota@unescoetxea.org

 

 

 http://www.unescoetxea.org/irudiak/bol_eco_facebook.png    http://www.unescoetxea.org/irudiak/bol_eco_twitter.png

 

    http://www.unescoetxea.org/irudiak/icono_boletin_amarillo.png  Jaso gure buletina

Antolatzaileak:

http://www.unescoetxea.org/irudiak/unescoetxea_logo2020_500.jpg

Laguntzaileak:

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_GV_ingurumena_2017.jpg

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_diputacion_Bizkaia_2016_V.jpg

 

  . 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/1Min_agua_icoeusk.jpg Euskera>>>

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_EcosistemasEuskadi.jpg

Curso básico On line (5ª edición)

Servicios de los Ecosistemas y Bienestar Humano en Euskadi

 

INTRODUCCIÓN

 

¿Conoces los servicios que nos prestan los ecosistemas? ¿En qué medida somos dependientes y cómo podemos reducir esta dependencia? ¿Cuál es su distribución en Euskadi? ¿Cómo nos ayudan a la hora de tomar decisiones sobre el territorio hacia un futuro más sostenible? ¿Sabías que Euskadi está siendo pionero a nivel internacional en aplicar en sus políticas el concepto de servicios de los ecosistemas?

 

Estas y otras respuestas podrás encontrar en esta nueva edición del curso básico on line “Servicios de los ecosistemas y Bienestar Humano en Euskadi” (*). Esta formación tiene como objetivo acercar el concepto de servicios de los ecosistemas y de conocer las principales características de la evaluación subglobal de Euskadi. Se acompañará de una jornada-taller presencial.

 

El curso está dirigido a agentes interesados, tales como el profesorado, personal técnico ambiental de administraciones públicas o empresas privadas, monitores de centros de interpretación, estudiantes, etc., y les ofrecerá una introducción a los servicios de los ecosistemas y la aplicabilidad del concepto en las políticas públicas.

 

El curso se podrá realizar tanto en euskera como en castellano.

 

(*) El próximo mes de noviembre se ofertará por primera vez un curso avanzado sobre Servicios de los ecosistemas y Bienestar Humano en Euskadi.

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 

- Nivel: básico.

 

- Nº de plazas: 30

 

- Idioma: castellano o euskera.

 

- Modalidad: Online (plataforma moodle) y jornada-taller presencial (recomendable).

 

- Duración: del 13 al 31 de octubre, con una dedicación total estimada de 15 horas.

 

- Jornada presencial: el 26 de octubre, de 16:30 a 19:00 en Bizkaia Aretoa UPV/EHU (Avenida Abandoibarra nº 3, Bilbao).

 

- Inscripción: hasta el 4 de octubre. En el caso de que las inscripciones superen las plazas disponibles, la organización seleccionará aquellos perfiles que más se adecuen a los objetivos del curso.

 

- Coste: 10 euros (una vez confirmada la plaza se facilitará un número de cuenta para hacer el ingreso).

 

 

 

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

INSCRIPCIÓN

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_formulario2.png  

 

 

 

Más información:

Nekane Viota

n.viota@unescoetxea.org

 

 

 http://www.unescoetxea.org/irudiak/bol_eco_facebook.png    http://www.unescoetxea.org/irudiak/bol_eco_twitter.png

 

    http://www.unescoetxea.org/irudiak/icono_boletin_amarillo.png  Recibe nuestro boletín

Organizan:

http://www.unescoetxea.org/irudiak/unescoetxea_logo2020_500.jpg

Colaboran:

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_GV_ingurumena_2017.jpg

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_diputacion_Bizkaia_2016_V.jpg